Anasayfa / Bilgi / Kredi Borcunda Kefilin Sorumluluğu

Kredi Borcunda Kefilin Sorumluluğu

Kredi Borcunda Kefilin Sorumluluğu

Birçok kişi belirli ihtiyaçlar dahilinde bankadan kredi talep eder. Bu kredilerin tutarları ne kadar yüksekse bankanın şartları da o kadar değişir. Kredi çekerken banka krediyi çekenin kredi notunu öncelikle inceler. Eğer kredi notu çok parlak değil ise ondan bir kefil ister. Asıl borçlu borcunu ödemezse kefil olan kişi borcu üstlenir. Bu çerçevede birine kefil olurken onun borcu ödeyip ödeyememe durumuna hatta kredi notuna bile bakmalısınız. Arkadaş, dost hatırana atacağınız bir imza sizi çok farklı yerlere götürebilir. Bankalar için borçlunun ya da kefilin bir farkı yoktur. Borcunuzu ödemediğiniz halde kefaletin türü devreye girer ve buna göre banka önce asıl borçluya gider asıl borçlu ödeme yapmaz ise kefile gider, kefil de ödemez ise bu durum acize kadar devam eder ve işin hukuki boyutu başlar. 

Eğer siz bir kefil olarak kredi borcunun altına imza attıysanız bütün sorumluluğu kabul etmişsiniz demektir. Borçlu borcunu ödemediğinde idari takip süreci devreye girer ve borçluyla anlaşma yolu aranır. Eğer bundan bir sonuç çıkmazsa yasal süreç başlar. Bu süreç içerisinde asıl borçlu borcunu ödemezse  sorumluluk tatmiyle kefile devrolur. Eğer kefil borcu öderse yasalar kefilin iyi niyetine istinaden ona hak tanır ve borcun tamamını asıl borçludan talep edebilme hakkı vardır. 

Sözleşmenin türüne göre kefilin sorumlulukları farklıdır. Eğer adi kefil iseniz az önce değindiğimiz gibi banka önce asıl borçluya gider ödemezse kefile başvurur. Ama önce kefile geldiyse kefil def-i işlemini başlatır ve durumun reddini talep etme hakkı vardır. Diğer kefil türü olan müteselsil kefil iseniz aynı anda hem asıl borçlu hem de kefil birlikte sorumludur. Yani bu demektir ki banka isterse önce borcun ödenmesini kefilden talep edebilir. Ama her iki durumda da kefil daha sonra mahkemeye başvurarak asıl borçludan hakkını talep edebilir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir