Cumartesi , Eylül 22 2018
Anasayfa / Hibe / Tarım Makinası Satın Almak için Hibe Destekleri

Tarım Makinası Satın Almak için Hibe Destekleri

Tarım, insanların toprağı işleyerek, çeşitli bitkileri yetiştirmesine denir. Tarım yapılacak bölgede toprakların elverişli olması ve iklim koşullarına bağlıdır. Ülkemizde birçok insan geçimini tarımdan sağlamaktadır ve besin maddesi olarak ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Ülke ekonomisi açısından tarımsal ürünler dış satımı sağlaması ve yine ülkemizde birçok sanayi alanına hammadde sağlaması nedeni ile önemli bir yere sahiptir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarımı önemli bir yere sahiptir. Ekonomik bir varlık olarak ele alınmakta ve tarım planlamaları yaparak toprağın doğru kullanımı sağlanmaktadır. Ülkemizde bu konuda yeterince planlama yapılmadığından dolayı toprağın aşırı kullanımı, erozyon ve kirlilik gibi sorunlar yaşanmaktadır. Toprak hem tarımda hem de sanayide kullanılır. Tarımda, ormancılık, hayvancılık ve bitki yetiştirilmesi için kullanılır. Sanayide ise çimento, tuğla, kiremit, fayans ve kiremit üretimi için hammadde olarak kullanılır. 

Ülkemizde toprağın çeşitli olması farklı bitkilerin yetiştirilmesine olanak sağlar. 1950’li yıllardan sonra makineleşmenin etkisi ile birlikte çayır ve otlakların tarım alanına dönüştürülmesini ve bazı bölgelerde ormanların tahrip edilmesi ile tarım alanları genişletilmiştir. Tarım alanlarının bölgelere dağılımı farklılık göstermektedir. Devlet tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak için, köylü halkın şehre göçünü engellenmesini sağlamak için çiftçilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Devletin bu göçü engellemek istemesinin sebebi ise; ülkemizin tarım ve hayvancılık alanında yüksek potansiyele sahip olması ve bunların kullanılamamasıdır. Bununla birlikte tarım ürünlerini ihraç edebilecek durumda iken ithal eden durumdayız. Devlet bu durumda çiftçiye birçok destekte bulunmaktadır. Bunların arasında ön plana çıkarılanlardan birisi tarım makineleri hibe desteğidir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı makine ve ekipman konusunda verilecek destekler ile ilgili yetkili bakanlıktır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı ile tarım ile uğraşan çiftçilerin makine ve ekipman masraflarının yüzde 50’sini sunduğu hibe desteği ile karşılanmasını sağlıyorlar. İstenilen şartları yerine getiren ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan bütün çifçiler bu destekten yararlanabileceklerdir. 

Hibe desteği alabileceğiniz makine ve ekipmanlar; balıkçı gemilerinde soğuk depo, anıza doprudan ekip makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, biçerbağlar, balya makinesi, pülverizatör, güneş kolektörü, biçer döver ürün hasadında kullanınlan verim ölçer kiti, kimyevi gübre dağıtım makinesi, sap parçalam makinesi, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, canlı balık nakil tankı, pancar söküm makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, çeltik fide dikim makinesi, çayır biçme makinesi, dal parçalama makinesi, el traktörü, diskli tırmık, fındık- patates söküm makinesi, mısır, mibzer, çeltik, ayçeçiği, mini yükleyici, kabak çekirdiği kurutma makineleri, fındık toplama makinesi, yem hazırlama makinesi, dip kazan, bahçe traktörü, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, file sisteminin kurulması, sap toplamalı saman makinesi, sıra arası çapa makinesi, slaj makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, tambur filtre, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt analiz cihazı, toprak frezesi ve taş toplama makinesi ile zeytin hasar makineleridir.

Yüzde 50 hibe desteğinden yararlanmak isityorsanız çiftçilik faaliyetini sürdürdüğünüz il veya ilçede bulunan Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Bu destek krediden yararlanabilmeniz için bütün işlemlerinizi faturalandırarak yapmanız gerekmektedir. Başvuru esnasında sizden talep ilk belge proforma faturaları olacaktır. Bunun dışında, makine ve ekipman bilgi formu, Çiftçi Kayıt Sistemi belgeniz, kooperatif veya benzer tüzek kişilikler için yönetim kurulu kararı, üyelerin isimleri, arazi miktarları, teknik şartnameler, piyasa fiyat araştırma beyanı, tüzel kişiler için yetkili kurul kararı ve imza sürküleri, başvurunuz esnasında gerekli olan ve sizden istenecek belgelerdir. Bunları tamamladığınızda başvuru yapabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir